Stickfabriken
Alpackorna

Alpackorna

Alpacka (Vicugna pacos) är ett domesticerat kameldjur från sydamerikanska Anderna som är besläktat med vikunja. Alpacka avlas för sitt mycket fina hår som ofta kallas alpackaull. De förekommer i Anderna i områden i Ecuador, Bolivia, Chile och Peru. De hålls vanligen i hjordar på flacka gräsmarker på höjder upp till 4900 meter över havet.[4] Alpackor är mycket utpräglade flockdjur och måste leva tillsammans med andra alpackor. En alpacka har en förväntad livslängd på 20-25 år.

Alpackor har ett varierat kroppspråk där de höjer och sänker huvudet och vinklar öronen på olika sätt. De kan likt lamor "spotta". Alpackorna är ovilliga att spotta och gör det nästan uteslutande mot andra alpackor och mycket sällan mot människor. Alpackan får vanligtvis en unge och är vanligen dräktig ca. 50 veckor.

Under inkatiden avlades alpackor mycket målmedvetet för sin ull och det utvecklades ca. 22 grundfärger och hundratals nyanser av alpackaullen, som fortfarande utgör basen i dagens Alpackaspinnerier. Detta gör också att behovet av infärgning minskar markant. Det naturliga urval som tvingades fram av det extrema klimatet är sannolikt anledningen till att alpackan fortfarande är ett mycket tåligt och motståndskraftigt djur som klarar många olika typer av klimat och sällan angrips av sjukdomar.

 

 

Alpackans olika ullkvaliteter:  

(Micron anger hårens medeltjocklek)

 

Royal Alpaka (Super Baby) feiner als 19 Micron

Baby Alpaka feiner als 22,5 Micron

Superfine Alpaka (SF) feiner als 25,5 Micron

Adult Alpaka feiner als 30 Micron

Strong Alpaka feiner als 36 Micron

Coarse Alpaka dicker als 36 Micron

 

Viktigt att påpeka är också att Baby Alpackaull egentligen inte kommer från bebisar utan främst från ett speciellt ställe runt på halsen och nacken där dessa finaste hår växer.

 Alpakor i Peruanska Anderna


Alpackor strvar fritt i Anderna i Peru

0 SEK